Заяви та апеляції

Заяви та апеляції

Під час розгляду скарг та апеляцій редакція журналу дотримується відповідних правил COPE.

Процедура розгляду

У разі подання скарг та/або апеляцій на рішення редакції застосовують таку процедуру розгляду. 

  1. Будь-яку скаргу чи апеляцію насамперед  розглядає головний редактор, який відповідає за журнал, та/або відповідальний редактор, який безпосередньо брав участь у редакційному процесі. 
  2. Головний редактор видання може залучити до розгляду двох членів редакційної колегії, які мають відповідний досвід участі в редакційних колегіях інших видань і своїм досвідом та знаннями можуть допомогти у врегулюванні спору та належному з’ясуванні обставин, описаних у зверненні, а також належному застосуванні редакційної політики та правил публікаційної етики журналу.   
  3. Якщо участь зазначених працівників редакції або безпосередньо їхні дії (або бездіяльність) є об’єктом оскарження, скаржник має звернутися до Координаційного центру з випуску серії «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (надіслати листа на е-пошту Координаційного центру center.visnyk@knu.ua). Скаргу розглядають на засіданні Редакційно-видавничої ради Координаційного центру за участі головного редактора та відповідального редактора видання. 

Під час розгляду скарг та/або апеляцій варто дотримуватися таких правил: 

  • взаємоповаги до всіх учасників редакційного процесу, презумпції їхньої належної та добросовісної поведінки, поки не доведено інше; 
  • надання всім зацікавленим особам права викласти свої аргументи на підтримку або заперечення заявлених вимог;
  • належного повідомлення учасників редакційного процесу щодо надходження та розгляду такого звернення, в якому можуть бути заторкнуті їхні права та/або інтереси;
  • спрямування процесу врегулювання будь-якого спору через пошук компромісу та взаєморозуміння.    

Скарга щодо наукової якості статті, наприклад оскарження відмови у публікації

В апеляції автор має надати детальне обґрунтування з відповідями на зауваження рецензентів за пунктами. 

Головний редактор розглядає аргументи авторів і рецензентів та  ухвалює одне з таких рішень:

1) відмовити заявникові через безпідставність вимог, викладених у зверненні;

2) задовольнити вимоги, викладені у зверненні;

3) звернутися до  Координаційного центру з випуску серії «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка» для  розгляду звернення у зв’язку з неможливістю самостійно ухвалити ення остаточне  рішення в редакції. 

Скаржникові  повідомляють про рішення з поясненням. Рішення щодо апеляцій є остаточними, і нові подання мають пріоритет над апеляціями.

Скарга щодо процедури розгляду статті (час розгляду тощо)

Головний редактор разом із відповідальним редактором та керівництвом Координаційного центру з випуску серії наукових періодичних видань «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка» розслідує справу. Скаржникові буде надано відповідний відгук. Результати розгляду справи буде враховано відповідними зацікавленими сторонами для вдосконалення редакційно-видавничих процесів.

Скарга на етику публікації, наприклад, на поведінку автора або рецензента

Головний редактор або відповідальний редактор мають дотримуватися рекомендацій COPE, EASE та публікаційної етики. Головний редактор або відповідальний редактор може звертатися по  консультацію до Координаційного центру з випуску серії «Вісник КНУ імені Тараса Шевченка» щодо  складних справ.

Остаточне рішення про відмову у скарзі / апеляції не може бути скасовано чи оскаржено. Редакція не веде листування з авторами відхиленого рукопису після такого рішення.