Мета та проблематика

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія.
Засновано 1958 року.

Мета Вісника – забезпечити платформу для комунікації між вченими, що здійснюють дослідження у різних галузях історичної науки як в Україні, так і за її межами; представити результати дисертаційних досліджень науковій спільноті; дати можливість молодим вченим, аспірантам і студентам опанувати методику підготовки і публікації наукових статей; вводити в науковий обіг нові джерела та матеріали.

Проблематика. До публікації в журналі приймаються наукові статті з історії України, всесвітньої історії, археології, етнології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін. Надається перевага дослідженням визвольного руху в Україні та інших країнах; матеріалам, в основі яких лежать архівні або археологічні джерела, що раніше не вводились у науковий обіг; матеріалам, що містять нові дані про відомих або маловідомих історичних діячів; дослідженням, в ході яких було використано новаторські методологію та підходи, зокрема з гендерних студій, мікроісторії, історії ідей та ін.

Розділи:

  • наукові статті – публікуються оригінальні наукові розвідки та результати дисертаційних досліджень;

  • документи і матеріали – публікуються раніше невідомі джерела або їх переклади з авторським коментарем;

  • рецензії та огляди – публікуються авторські рецензії на монографії або статті;

  • хроніка наукового життя – публікуються матеріали щодо перебігу та підсумків наукових конференцій, семінарів, круглих столів, інших наукових та освітніх заходів.

Матеріали усіх розділів отримують унікальний цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) та індексуються у відповідних наукометричних і реферативних базах, до яких входить Вісник.